Teatar FEDRA Bugojno ... since 1963. ...

Teatar FEDRA Bugojno je osnovan 23.11.1963. godine od strane Skupštine opštine Bugojno, a uz dozvolu Saveza dramskih amatera Jugoslavije pod imenom Amatersko pozorište Bugojno. U periodu 1963. godine do 1992. smo ukupno imali 86 premijera i više od hiljadu igranja na prostorima BiH, bivše Jugoslavije i inostranstva. Teatar FEDRA Bugojno od početka osamdesetih godina prošlog vijeka do danas vrlo aktivno radi kao organizator ili kao partner u organizaciji na relizaciji: Festivala Amaterskih pozorišta BiH (danas pod imenom Teatarski festival FEDRA BiH), Susreti pozorišta/kazališta lutaka BiH, kao i Jugoslovenskog lutkarskog bijenala (danas pod imenom Bugojansko lutkarsko bijenale), a od 2010. godine smo ponosni organizatori čudnog i jedinstvenog festival TIFBU. U posljednjih dvadesetak godina predstave Teatra FEDRA 

osvojile su mnogobrojne nagrade na festivalim u BiH, a i u inostranstvu, od kojih izdvajamo: Nagrade za najbolje predstave na mlade na Festivalima srednjoškolskog teatra 1999. godine u Konjicu, 2008. godine u Goraždu, 2009. godine u Konjicu i 2010. godine u Goraždu, nagrade za najbolju amatersku predstavu u BiH 2007., 2009., 2011., i 2013. godine, lao i mnogobrojne i glumačke i nagrade za druge elemente predstave na međunarodnim festivalima u Banjoj Luci, Laktašima, Trebinju (BiH), Kočanima (Makedonija), Retkovci, Županja, Opatija, Stari Grad, Vinkovci (Hrvatska), Niš, Ub, Jagodina (Srbija), Postojna i Ljubljana (Slovenija).Pored osnovnog zadatka, a to je stvaranje predstava i njihovo prikazivanje Teatar FEDRA već godinama educira djecu i mlade, kako iz oblasti teatra, tako i iz oblasti književnosti, javnog nastupa i osnova dobre komunikacije.

23.11.2013.

FEDRA je od 1996. godine, pa do 2018. godine, na tri scene realizovala 59 premijera i više od 320 repriznih izvođenja. U proteklih 20 godina gostovali smo po nekoliko puta u Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Njemačkoj, Austriji, Švedskoj i Češkoj i širom čitave BiH. Članovi Teatra FEDRA Bugojno su učestvovali na teatarskim radionicama u BiH, Srbiji, Makedoniji, Danskoj, Islandu, Velikoj Britaniji, Estoniji, Portugalu, Rumuniji i Albaniji. Gostovanja su realizirana u 65 različititih grada u BiH i Evropi i FEDRA je proputovala na svojim gostovanjima više od 110.000 km. Teatar FEDRA svoj rad i djelovanje provodi kroz tri osnovna segmenta, a to su:

– DJEČIJA SCENA – na kojoj se radi sa djecom uzrasta do 14 godina
– OMLADINSKA SCENA – srednjoškolski uzrast djece i mladih
– ODRASLA SCENA – mladi stariji od 19 godina i ostali građani.

Glavnu snagu našeg Teatra čine ljudi koji upravljaju i volonterski rade u Teatru. Sadašnja misija ljudi koji upravljaju Teatrom FEDRA je dalje jačanje i stabilizovanje FEDRE kao jednog od najboljih neprofesionalnih teatara u regionu, pa i jedan vid institualizacije Teatra FEDRA Bugojno. Naša vizija je pridobijanje još većeg broja mladih da se bave novim formama teatra, te da kroz tetar izražavaju svoje stavove i upotpunjuju kvalitetno svoj život, kao i život građana Bugojna i okoline.